Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Dahil dito, maraming lider-magsasaka ang pinatay ng pinaghihinalaang at sundalo, gaya ni Alexander Ceballos ng Negros Occidental.